Els
països
Mèxic
Mèxic

Sistema públic d'intermediació Sistema públic d'intermediació

A Mèxic, el procés d'intermediació laboral, l'efectuen els  Centres d'Intermediació Laboral (CIL), coordinats pel Servicio Nacional de Empleo (SNE), organisme què depèn de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

El Servicio Nacional de Empleo té per objectiu proporcionar suport tant als demandants d'ocupació com a les empreses que necessiten cobrir llocs de treball vacants. La principal eina per això és el  Portal del Empleo, el qual ofereix, de forma gratuïta, els serveis següents:

 • Als treballadors demandants d'ocupació:
  • Accés a les ofertes de treball registrades, classificades per activitat laboral i zona geogràfica.
  • Programes i alternatives de suport per a la recerca d'ocupació, així com consells per al desenvolupament laboral i de les capacitats de les persones desocupades.
  • Cursos gratuïts de capacitació.
  • Orientació enfocada a saber escollir estudis i sortides professionals adequades a les tendències d'ocupació futures.
  • Assessoria laboral. Orientació i assistència relacionada amb l'entorn laboral i informació pel que fa a la conciliació i representació jurídica dels treballadors.
 • A les empreses:
  • Publicació de les ofertes de llocs de treball vacants.
  • Assistència gratuïta a les Ferias de Empleo.
  • Informació pel que fa a les tècniques idònies per portar a terme el procés de selecció.
  • Coneixements sobre la forma d'augmentar la competitivitat.

Els CIL estan ubicats a les oficines de l'SNE i ofereixen els serveis següents:

 • Accés al Portal del Empleo.
 • Consulta de borses de treball locals.
 • Accés a serveis de comunicació (telèfon, fax, etc.).
 • Serveis d'impressió i fotocòpies.
 • Assessoria tècnica.
informació