Els
països
Mèxic
Mèxic

Sistema públic d’intermediació Sistema públic d’intermediació

A Mèxic, el procés d'intermediació laboral, l'efectuen els Centre d'Intermediació Laboral (CIL), coordinats pel Servicio Nacional de Empleo (SNE), organisme què depèn de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.  informació

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Des de l'1 de gener de 1995 està en vigor el Conveni de Seguretat Social entre el Regne d'Espanya i els Estats Units Mexicans, que coordina les legislacions de la Seguretat Social en matèria de pensions entre tots dos països. informació

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d’aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l’autorització administrativa que dóna accés a l’exercici de la professió.  informació