Els
països
Mèxic
Mèxic

Escolarització obligatòria Escolarització obligatòria

A Mèxic, la Secretaría de Educación Pública (SEP) és l'organisme d'àmbit federal responsable de gestionar el sistema educatiu i li correspon de forma exclusiva fixar les línies mestres pel que fa a la normativa i a les àrees tècniques i pedagògiques. D’altra banda, les autoritats educatives locals s’encarreguen de la prestació efectiva dels serveis d’educació. informació

Cobertura sanitària Cobertura sanitària

L'assistència sanitària a Mèxic comprèn una part pública i una altra privada:  informació