Els
països
Mèxic
Mèxic

Registre d'una empresa Registre d'una empresa

Per registrar una societat mercantil a Mèxic, cal procedir de la següent manera:

1. Assegurar la reserva del nom de l'empresa. Això es pot fer telemàticament des del web  tuempresa (requereix donar-se d’alta prèviament) del govern federal.

Aquest web és en realitat un portal destinat a facilitar tota la informació pertinent i les eines necessàries per dur a terme el procés de creació telemàtica d’una empresa, com ara l’elecció de la forma jurídica adient, la selecció del notari registrat en el web, els tràmits per certificar la disponibilitat de nom per al negoci, els requisits per a la constitució i el procediment d’inscripció en el Registro Público de Comercio.

Un cop que s’ha obtingut la reserva del nom de l’empresa, l'empresari pot triar el notari que atorgarà l'escriptura de constitució i després presentar telemàticament l’esborrany d'escriptura de constitució. El notari informarà a l'empresari per correu electrònic del dia i hora per signar l'escriptura de constitució.

2. Firmar l'escriptura de constitució davant del notari escollit amb anterioritat, obtenir el Número de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) i presentar telemàticament l'escriptura de constitució degudament autoritzada en el Registro Público de Comercio. Aquests dos últims tràmits els pot realitzar el notari a través del web  tuempresa.

3. Registrar l’empresa a l'Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) si es que comptarà amb treballadors. La manera més ràpida de fer-ho es presentant una sol·licitud prèvia a la pàgina web de “Pre-alta patronal” del web de  l'IMSS, obtenint d’aquesta manera una cita per procedir amb posterioritat al registre a les pròpies oficines de l’IMSS.

4. Registrar l’empresa a l’administració tributària local, el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Si es tracta de Ciutat de Mèxic, es pot consultar quina és l'oficina corresponent  aquí (accés al web de la Secretaría de Finanzas de Ciutat de Mèxic).

5. Informar al govern local de l'obertura d'un establiment mercantil si es el cas. Si es tracta de Ciutat de Mèxic, aquest anunci es pot realitzar telemàticament  aquí (accés al web de la Secretaría de Desarrollo Económico de Ciutat de Mèxic). Si l’activitat de què es tracta té poca transcendència ambiental, el registre de la notificació es rep automàticament en un correu electrònic.

6. Registrar l’empresa al  Sistema de Información Empresarial (SIEM), la qual cosa implicarà donar-la d’alta també a la Cambra Empresarial corresponent a la seva finalitat o activitat.

informació