Els
països
Mèxic
Mèxic

Obertura d'un compte bancari Obertura d'un compte bancari

Qualsevol estranger pot obrir un compte bancari a Mèxic, tant si és resident com si és un simple turista. Per fer-ho, només cal anar a una oficina de l’entitat bancària escollida i demanar-lo. Al web de  l'Asociación de Bancos de México hi trobaràs, entre altra informació, una llista de les entitats bancàries presents al país.

Els documents que cal aportar per obrir un compte bancari a Mèxic són els següents:

  • Passaport vigent.
  • Autorització de residència a Mèxic, ja sigui temporal o permanent.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP), un número obligatori per a tots els residents a Mèxic, ja siguin nadius o estrangers, que identifica individualment cada persona. L’assigna el Registro Nacional de Población (RENAPO) i per obtenir-lo només cal presentar l’original i còpia de l’autorització de residència a Mèxic a un dels molts llocs habilitats per demanar-lo. Es pot consultar una llista d’aquests llocs  aquí (accés a la pàgina web “Clave Única de Registro de Población (CURP)” de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) del govern mexicà).
  • Acreditació de tenir un domicili a Mèxic. Per exemple, una factura domèstica (aigua, llum, gas, etc.).
  • En cas que es tracti d’un compte bancari vinculat a l’activitat comercial d’una societat mercantil, cal afegir a aquesta documentació l’escriptura de constitució de la societat.

En general, tots els bancs mexicans demanen fer un ingrés mínim a l’hora d’obrir un compte bancari. L’import d’aquest ingrés pot variar molt entre una entitat i una altre, per la qual cosa convé informar-se abans.

Els bancs a Mèxic obren generalment de dilluns a divendres entre les 08.30 h i les 16.00 h. Unes poques entitats obren també els dissabtes.