Els
països
Mèxic
Mèxic

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Nombre 122.070.963 123.740.109 125.385.833 127.017.224

Migració neta

L'evolució de la migració neta Banc Mundial, que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans, és la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes -2.841.190 -409.596 -523.585
Percentatge sobre la població* -2,69 % -0,36 % -0,43 %

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la següent:

Any20112012201320142015
Import 9.730 $ 9.721 $ 10.198 $ 10.353 $ 9.005 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

Any20102011201220132014
Percentatge 5,2 % 5,3 % 4,9 % 4,9 % 4,9 %

Producte Interior Brut

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Any2012201320142015
En xifres absolutes* 1.186.598.324.462 $ 1.261.981.728.469 $ 1.298.175.699.756 $ 1.143.793.184.190 $
Creixement percentual* 4,02% 1,36% 2,25% 2,46%
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
4 % 36 % 60 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
4 % 34 % 62 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
4 % 34 % 62 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
4 % 33 % 64 %

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any2010201120122013201420152016
Dies 8,5 8,5 8,5 8,4 8,4 8,4 8,4
informació