Els
països
Marroc
Marroc

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és la que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent.

Quins documents?

Els documents públics no redactats originàriament en àrab hauran d’estar vàlidament traduïts a fi que siguin admesos i puguin produir efectes al Marroc

Com i qui pot fer les traduccions jurades?

La pot fer un traductor jurat a Espanya, si bé caldrà que la seva firma estigui convenientment postil·lada pel Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació (MAEC). Convé recordar que el MAEC nomena periòdicament traductors-intèrprets jurats, que són els únics autoritzats per efectuar traduccions vàlides de documents que hagin de produir efectes davant d’organismes públics.

El mateix MAEC, en la seva pàgina  web, manté la llista actualitzada dels traductors-intèrprets jurats.