Els
països
Marroc
Marroc

Canvi del permís de conduirCanvi del permís de conduir

 

El permís de conducció espanyol es pot bescanviar al Marroc. Per fer-ho, s'ha d'anar a l'oficina del Service des Mines-Centre d'Immatriculation de la Direction Régionale de l'Èquipement et des Transports corresponent al lloc de residència al Marroc.

Per al bescanvi, l'interessat ha de presentar tot un seguit de documents que podrà trobar  aquí

Els espanyols no residents al Marroc poden circular al país amb el permís de conducció espanyol durant 1 any. Després d'aquest termini, és obligatori el bescanvi del permís de conducció.

Permís internaiconal de conducció

Mentre no sigui efectiu el bescanvi del permís de conduir, es pot utilitzar el permís internacional de conduir. En aquest sentit, tant Espanya com el Marroc han subscrit el Conveni Internacional de Ginebra de 19 de setembre de 1949 i, en conseqüència, el Marroc admet el permís internacional de conducció (enllaç a les principals característiques) expedit a Espanya. Cal tenir en compte, tanmateix, que el permís internacional és una traducció del permís de conduir nacional i no el substitueix, per la qual cosa es recomana portar-los tots dos en cas de viatge al Marroc i no conduir només amb el permís internacional.

A l'Estat espanyol, poden obtenir aquest permís internacional les persones titulars d'un permís de conducció vigent, sol·licitant-lo a les direccions provincials de la Direcció General de Trànsit (DGT).

El permís internacional de conducció té una validesa màxima d'un any.