Els
països
Marroc
Marroc

Canvi del permís de conduir Canvi del permís de conduir

El permís de conducció espanyol es pot bescanviar al Marroc. Per fer-ho, s’ha d’anar a l’oficina del Service des Mines-Centre d’Immatriculation de la Direction Régionale de l’Èquipement et des Transports corresponent al lloc de residència al Marroc. informació

Homologació de títols Homologació de títols

Cal distingir entre dues possibilitats: informació

Legalització de documents oficials Legalització de documents públics

Com a norma general, i per tal que pugui produir efectes en el país de destí, qualsevol document públic estranger ha d’ésser legalitzat. L’objectiu d’aquest tràmit és certificar l’autenticitat de la signatura i en quina qualitat actua l’autoritat signant. informació

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és la que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent. informació