Els
països
Marroc
Marroc

Convenis bilaterals Convenis bilaterals

No hi ha cap conveni de doble nacionalitat entre el Marroc i Espanya. informació

Visat d’entrada per turisme Visat d’entrada per turisme

Els ciutadans de països de la Unió Europea no necessiten visat per entrar com a turistes al país i hi poden romandre per períodes inferiors o iguals a tres (3) mesos. informació

Autorització per estudiar Autorització per estudiar

Per entrar al Marroc amb la intenció de cursar estudis els ciutadans nacionals d’Espanya no necessiten visat, i depenent de la durada s’hi ha prou amb el passaport. informació

Autorització per treballar per compte propi Autorització per treballar per compte propi

Al Marroc, a diferència del que passa a Espanya, no existeix la figura del treballador autònom. Si es vol treballar per compte propi al Marroc hi ha dues opcions: informació

Autorització per treballar per compte d’altri Autorització per treballar per compte d’altri

La normativa en matèria d'entrada i estada d'estrangers al Marroc està recollida en: informació

Autorització per residir sense treballar Autorització per residir sense treballar

Els nacionals espanyols que vulguin establir-se al Marroc sense desenvolupar una activitat laboral o professional, poden entrar i romandre al país per un període de fins a 90 dies sense necessitat de disposar d’un visat d’entrada al país. informació

Identificació com a estranger Identificació com a estranger

Les persones estrangeres que vulguin romandre al Marroc més de tres (3) mesos han de sol•licitar la corresponent autorització d’estada, l’anomenat titre de séjour, ja sigui en forma de targeta de residència informació