Els
països
Marroc
Marroc

Sistema públic d'intermediacióSistema públic d'intermediació

Al Marroc, l'Agència Nacional d'Ocupació i de les Competències ( ANAPEC) és qui exerceix la tasca pel que fa al servei públic d'intermediació laboral. El seu portal ofereix els serveis següents:

 • A les persones demandants d'ocupació:
  • Identificar i desenvolupar les seves habilitat
  • Crear un espai al portal
  • Organitzar la recerca
  • Redactar un currículum vitae
  • Com fer entrevistes de feina
 • A les empreses:
  • Crear un espai al Portal
  • Registrar una oferta de treball
  • Administrar les ofertes registrades
  • Administrar les sol·licituds

Trobaràs la llista de totes les oficines d'ANAPEC al país clicant aquí.

Aquest enllaç conté una llista de les empreses privades de contractació autoritzades pel  Ministère de lEmploi et des Affaires Sociales a desenvolupar tasques de intermediació.

Important! Tant la Cambra Espanyola de Comerç i Indústria a Casablanca com la Cambra Espanyola de Comerç i Indústria a Tanger, un dels serveis que ofereixen és una borsa de treball que conté ofertes de treball d'empreses instal·lades a la seva demarcació.

El Ministeri d'Ocupació i Serveis Socials és el responsable, pel que fa a l'ocupació, de:

 • Preparar la normativa en la matèria.
 • Promoure la negociació col·lectiva, l'ocupació, el treball i la protecció social dels treballadors.
 • Definir accions per tal de desenvolupar oportunitats del mercat del treball.
informació