Els
països
Marroc
Marroc

Professions reguladesProfessions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d'aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l'autorització administrativa que dóna accés a l'exercici de la professió.

En cas que es tracti d'una acreditació documental i el títol o certificat no hagi estat expedit en el país de destinació, cal presentar-lo legalitzat (vés a l'apartat  Legalització de documents oficials), traduït (vés a l'apartat  Traducció jurada de documents) i, si escau, homologat (vés a l'apartat  Homologació de títols).

La regulació de l'exercici de les professions regulades al Marroc és competència del Secrétariat Général du Gouvernement (accés a la seva pàgina web). Aquestes professions, anomenades professions réglementées, són les següents:

 • Branca sanitària:
  • Metge, dentista o veterinari.
  • Infermer, òptic o llevadora.
  • Farmacèutic.
 • Branca tècnica:
  • Arquitecte.
  • Enginyeria.

Es pot trobar tota la informació necessària sobre els requisits i el procediment per a l'autorització de l'exercici de la professió aquí.