Els
països
Marroc
Marroc

Sistema públic d’intermediació Sistema públic d’intermediació

Al Marroc, l’Agència Nacional d’Ocupació i de les Competències (ANAPEC) és qui exerceix la tasca pel que fa al servei públic d’intermediació laboral. informació

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Des de l’1 d’octubre de 1982 està en vigor el Conveni sobre Seguretat Social entre Espanya i el Regne del Marroc, que coordina les legislacions de Seguretat Social en matèria de pensions entre els dos països. informació

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat informació