Els
països
Marroc
Marroc

El Marroc compta amb una legislació laboral moderna basada en els convenis i les recomanacions de l’Organització Internacional del Treball.

El nou Codi de Treball es va aprovar el 8 de desembre de 2003 i es va publicar al Butlletí Oficial número 5167, en vigor des del juny de 2004 (es pot consultar el seu text aquí).

El Codi de Treball estableix unes condicions mínimes que poden ser millorades per acords d’empresa o col•lectius.

El contracte de treball El contracte de treball

El contracte laboral es regeix per l’establert al Codi de les Obligacions i els Contractes, recollit al Codi Civil, i en particular als articles 109 i 723, així com per les modificacions i novetats incloses en el nou Codi de Treball. informació

Edat i salari mínims Edat i salari mínims

L’edat mínima per treballar es fixa en els 15 anys, i en treballs perillosos, en els 18 anys. informació

Jornada, vacances i permisos Jornada vacances i permisos

La jornada laboral no pot excedir de les 8 hores diàries i de les 44 hores setmanals. Amb un descans setmanal mínim de 24 hores consecutives. informació

Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament

El règim de protecció social marroquí cobreix els assalariats dels riscos de malaltia, maternitat, invalidesa, vellesa, supervivència i defunció. informació

Drets sindicals Drets sindicals

El Decret llei de 17 d’abril de 1957 preveia acords escrits o convenis col•lectius entre els representants dels sindicats professionals dels treballadors i de les patronals d’un sector econòmic particular. informació