Els
països
Marroc
Marroc

Cobertura sanitàriaCobertura sanitària

L'assistència sanitària al Marroc és dual, pública i privada:

 • La part pública està constituïda pel Ministère de la Santé (enllaç a la seva pàgina web).
 • La part privada està constituïda per les mútues i les companyies asseguradores privades establertes al país.

Pel que fa a la part pública, tots els treballadors marroquins tenen l'obligació d'afiliar-se a la Seguretat Social a través de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) (enllaç a la seva pàgina web i més informació sobre el procediment d'afiliació aquí). D'aquesta manera, el treballador, així com el seu cònjuge i fills al seu càrrec no casats i menors de 21 anys, obté la cobertura d'una assegurança mèdica bàsica anomenada assurance maladie obligatoire (AMO), els efectes de la qual són plenament operatius a partir dels 55 dies de cotització.

Les persones sense recursos són ateses en canvi a través del Régime d'Assistance Médicale (RAMED) (enllaç a la seva pàgina web).

L'AMO proporciona les prestacions següents:

 • Atenció mèdica general i d'especialitats mèdiques i quirúrgiques.
 • Atenció mèdica pròpia del seguiment de l'embaràs, el part i les seves seqüeles.
 • Anàlisis mèdiques.
 • Radiologia i diagnòstics per la imatge.
 • Atenció oftalmològica.
 • Atenció odontològica.
 • Atenció paramèdica.

L'elecció del metge de capçalera i de l'ambulatori són lliures. Tanmateix, els accidents de treball i les malalties professionals no es troben cobertes per aquesta assegurança.

Aquesta cobertura es presta a través de dos nivells d'atenció sanitària:

 • A través dels ambulatoris, quan es tracta d'atenció sanitària primària.
 • A través dels hospitals (locals o provincials, regionals o centres hospitalaris universitaris), quan es tracta d'atenció sanitària especialitzada.

La gestió de l'AMO està encomanada a la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS) (enllaç a la seva pàgina web) quan es tracta de treballadors i jubilats del sector públic i a la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) (enllaç a la seva pàgina web) quan es tracta de treballadors i jubilats del sector privat.

En el primer cas, treballadors del sector públic, els correspon cotitzar el 5% del salari, repartit a parts iguals entre el treballador (a qui se li retè el 2,5% del seu salari, d'acord amb una quantitat mínima i una quantitat màxima establertes per la llei) i el seu ocupador. La CNOPS reemborsa el cost de les prestacions sanitàries d'acord amb una llista de tarifes bàsiques; si la prestació supera aquest cost, la part sobrant hi anirà a càrrec de l'assegurat.

 • En aquest cas, són els mateixos treballadors els que s'han de donar d'alta a la CNOPS per poder tenir accés a les prestacions de l'AMO.

En el segon cas, treballadors del sector privat, els correspon cotitzar el 4% del salari repartit a parts iguals entre el treballador (a qui se li retè el 2% del seu salari).

 • En aquest cas, són els ocupadors els qui donen d'alta els seus treballadors a la CNSS per poder tenir accés a les prestacions de l'AMO. En qualsevol cas, l'empresa o l'ocupador té llibertat per contractar una assegurança privada complementària.

Pel que fa a la part privada, els treballadors poden afiliar-se a més a una mútua o a una assegurança mèdica privada. En qualsevol dels dos casos, seran ells els qui hauran de sufragar els costos de la nova assegurança.

Pel que fa als turistes espanyols de visita al Marroc, s'ha de tenir en compte que no hi ha cap conveni de Seguretat Social amb el Marroc en matèria d'atenció sanitària, per la qual cosa es recomana viatjar amb una assegurança mèdica pròpia i que aquesta sigui tan àmplia com sigui possible i inclogui la cobertura de tot tipus de despeses mèdiques durant l'estada i la repatriació a Espanya en cas de necessitat.

 

informació