Els
països
Marroc
Marroc

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Nombre 32.984.190 33.452.686 33.921.203 34.377.511

Migració neta

L'evolució de la migració neta Banc Mundial, que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans, és la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes -694.821 -577.912 -310.624
Percentatge sobre la població* -2,35 % -1,86 % -0,94 %

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la següent:

Any20112012201320142015
Import 3.067 $ 2.931 $ 3.141 $ 3.187 $ 2.878 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

Any20102011201220132014
Percentatge 9,1 % 8,9 % 9,0 % 9,2 % 10,2 %

Producte Interior Brut

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Any2012201320142015
En xifres absolutes* 98.266.306.615 $ 106.825.649.872 $ 109.881.398.475 $ 100.593.283.697 $
Creixement percentual* 3,01 % 4,54 % 2,55 % 4,51 %
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
13 % 29 % 58 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
15 % 29 % 57 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
15 % 29 % 58 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
14 % 29 % 56 %

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any2010201120122013201420152016
Dies 12 12 12 11 11 10 9,5
informació