Els
països
Marroc
Marroc

Dades bàsiques Dades bàsiques

El Marroc va obtenir la independència el 2 de març de 1956, i es va establir com a monarquia hereditària basada en la Constitució del 10 de març de 1972, la qual va ser revisada el 1992 i esmenada el 1996. L'1 de juliol de 2011 es va aprovar per referèndum una nova Constitució. informació

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Consulteu els principals indicadors socioeconomics del país obtinguts de les dades disponibles en la web del banc mundial. informació