Els
països
Luxemburg
Luxemburg

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Nombre 530.946 543.360 556.319 569.676

Migració neta

L'evolució de la migració neta Banc Mundial, que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans, és la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes 14.473 42.279 25.602
Percentatge sobre la població* 3,24% 8,81% 4,82%

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la següent:

Any20112012201320142015
Import 113.240 $ 105.447 $ 113.727 $ 116.613 $ 101.450 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

Any20102011201220132014
Percentatge 4,4 % 4,9 % 5,1 % 5,9 % 6,1 %

Producte Interior Brut

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Any2012201320142015
En xifres absolutes* 55.986.712.368 $ 61.794.506.556 $ 64.873.963.098 $ 57.793.612.066 $
Creixement percentual* -0,85% 4,35% 4,07% 4,85%
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
0 % 12 % 87 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
0 % 12 % 88 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
0 % 12 % 88 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
0 % 12 % 89 %

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any201120122013201420152016
Dies 16,5 16,5 16,5 16,5 17 16,5
informació