Els
països
Japó
Japó

Sistema públic d’intermediació Sistema públic d’intermediació

Al Japó, el Ministeri de Salut, Treball i Benestar és l’autoritat pel que fa a l’ocupació. La seva pàgina web ofereix els serveis següents: informació

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Des de l’1 de desembre de 2010 està en vigor el Conveni de la Seguretat Social entre Espanya i el Japó, que coordina les legislacions de la Seguretat Social en matèria de pensions entre els dos països. informació

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada la professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat informació