Els
països
Japó
Japó

Escolarització obligatòria Escolarització obligatòria

El Ministeri d’Educació, Cultura, Esports, Ciència i Tecnologia (MEXT) és l’autoritat educativa al Japó. L’estructura del sistema educatiu japonès no universitari s’organitza en quatre etapes: informació

Cobertura sanitària Cobertura sanitària

L’assistència sanitària al Japó és pública i universal, ja que des del 1961 es proporciona a tots els residents al país. Tot i que supervisada pel Ministeri de Salut, Treball i Benestar, la seva gestió efectiva correspon als diferents governs regionals (per la seva banda, el Ministeri gestiona el sistema de pensions, i els diferents governs municipals, els serveis de benestar). informació