Els
països
Japó
Japó

Registre d'una empresa Registre d'una empresa

D’acord amb el Soho (Codi de Comerç), al Japó existeixen diversos tipus de figures sota les quals es realitzen operacions mercantils:

  • Shonin (comerciants). Persones físiques o jurídiques que realitzen actes de caràcter comercial sota el seu propi nom.
  • Gomei Kaisha (societat personal en nom col·lectiu). La responsabilitat dels socis és il·limitada.
  • Goshi Kaisha (Societat comanditària). La responsabilitat dels socis és il·limitada.
  • Yugen Kaisha (LLP). No és una corporació, sinó una societat de responsabilitat limitada adient per empreses de petites proporcions. Els impostos s’apliquen sobre el benefici assignat als accionistes.
  • Godo Kaisha (LLC). És una corporació. En concret, es tracta d’una companyia de responsabilitat limitada. Els costos d’establiment són baixos. és una opció adient per a nou emprenedors. Com que té naturalesa de corporació, l’impost de societats es calcula d’acord amb els ingressos imposables de la corporació.
  • Kabushi Kaisha (KK). És una corporació. En concret, es tracta d’una societat anònima de responsabilitat limitada.

Registre d’empreses

La companyia o qualsevol altra societat que s'estableixi legalment al Japó s'ha de registrar a l'Oficina d'Afers Jurídics (Legal Affairs Bureau). Aproximadament una setmana després del registre de la societat, es pot obtenir un certificat de registre. Aquest certificat, anomenat "Tokibo Tohon" o simplement "Tohon" en japonès, és un document essencial per a qualssevol operacions que la empresa realitzi al Japó.

A més del certificat de registre de l'empresa, també es rebrà un certificat de registre del segell (Inkan) de la companyia sota el nom del director o representant legal que s'hagi nomenat (inkanshomeisho).

Des d'aquest enllaç es pot accedir a la llita de les oficines del Legal Affairs Bureau a Tokio i a altres províncies del Japó.