Els
països
Japó
Japó

Consolats Consolats

Consolat General d'Espanya a Tokio

Consolat General del Japó a Barcelona

Serveis del Consolat : la seva jurisdicció abasta les comunitats autònomes de Catalunya, les Balears i València. Tots el serveis pel que fa a tràmits de visats per entrar al país s'atenen en horari de matí.