Els
països
Itàlia
Itàlia

Canvi del permís de conduir Canvi del permís de conduir

Des del 19 de gener de 2013, hi ha un únic permís de conduir vàlid a qualsevol Estat membre de la UE. Al web de Your Europe, podràs obtenir informació detallada sobre la validesa i sobre què fer en cas de pèrdua, robatori i renovació del permís de conduir.  informació

Homologació de títols Homologació de títols

Important! L’homologació de títols s’ha d’efectuar sempre al país de destinació.

informació

Legalització de documents oficials Legalització de documents públics

Com a norma general, i perquè pugui produir efectes en el país de destinació, tot document públic estranger ha d’ésser legalitzat en el país d’origen. L’objectiu d’aquest tràmit és certificar l’autenticitat de la signatura i en qualitat de què actua l’autoritat signant ritat signant.  informació

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és aquella que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent. informació