Els
països
Itàlia
Itàlia

Sistema públic d'intermediació Sistema públic d'intermediació

Els ciutadans de la Unió Europea poden accedir lliurement al mercat laboral italià.

Per a això, cal acudir al centre d’ocupació local, anomenat Centro per l’Impiego (fer clic aquí per accedir al web del servei públic d’intermediació italià que et correspongui per lloc de residència.

A Itàlia, els serveis públics d’ocupació són gestionats per les províncies, seguint les pautes donades per les regions, que són les que programen i coordinen la seva activitat d’acord amb les instruccions generals del Ministeri de Treball.

A través dels centri per l’impiego es pot accedir a ofertes de treball, serveis d’orientació professional i cursos de formació.

Cal recordar, però, que la legislació italiana estableix que si després de tres mesos des de lentrada al país no has trobat feina i no disposes de mitjans per mantenir-te ni d'una assegurança mèdica, no pots romandre a Itàlia.

La principal eina, de caràcter oficial, per aconseguir feina a Itàlia i a qualsevol país de la   Unió Europea és la xarxa  EURES (serveis europeus d'ocupació). És una xarxa de cooperació formada pels serveis públics d'ocupació dels països europeus. També hi participen com a socis els sindicats i les organitzacions patronals. El seu objectiu és facilitar la mobilitat dels treballadors dintre de l'Espai Econòmic Europeu. En formen part els 28 estats membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa.

Important! Els ciutadans comunitaris tenen dret a utilitzar el sistema públic d'intermediació laboral a Itàlia