Els
països
Itàlia
Itàlia

Sistema públic d’intermediació Sistema públic d’intermediació

Els ciutadans de la Unió Europea poden accedir lliurement al mercat laboral italià. informació

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Entre Espanya i Itàlia no existeix actualment cap conveni de Seguretat Social. informació

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada la professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d'aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l'autorització administrativa que dóna accés a l'exercici de la professió.  informació