Els
països
Itàlia
Itàlia

Les condicions laborals a Itàlia s’estableixen en els convenis col·lectius nacionals (CCNL) i en els contractes individuals, sense que els contractes puguin contenir clàusules menys favorables que les establertes pels convenis. Els convenis col·lectius nacionals s’actualitzen cada tres anys per a cada sector i es poden consultar clicant aquí.

El contracte de treball El contracte de treball

A Itàlia la llei obliga  que els contractes es realitzin per escrit, i que continguin les dades del treballador, la informació fiscal, la qualificació del treballador i el lloc de treball a ocupar.  informació

Edat i salari mínims Edat i salari mínims

L’edat mínima per treballar a Itàlia són els 15 anys d’edat.  informació

Jornada, vacances i permisos Jornada vacances i permisos

La jornada laboral és de 40 hores setmanals (Llei núm. 196/1997, secció 13) amb 4 setmanes de vacances a l’any com a mínim. Hi ha 12 festes nacionals cada any.   informació

Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament

A Itàlia hi ha el dret a la prestació d’atur en el cas de perdre la feina per voluntat aliena al treballador (per acomiadament o finalització del contracte temporal), sempre que s’hagi cotitzat almenys 52 setmanes el darrer bienni.  informació

Drets sindicals Drets sindicals

La Constitució italiana reconeix el dret dels ciutadans a associar-se de manera lliure (secció 19) i el dret dels empresaris i treballadors a afiliar-se a associacions o sindicats. informació