Els
països
Itàlia
Itàlia

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L’evolució de la població total, segons dades del   Banc Mundial, és la següent:

Any2012201320142015
Nombre 59.539.717 60.233.948 60.789.140 60.802.085

Migració neta

L’evolució de la migració neta (que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans), segons dades del  Banc Mundial, és la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes* 1.624.300 1.006.308 528.269
Percentatge sobre la població* 2,85 % 1,72 % 0,89 %

*Aquesta dada s’extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100. 

Renda per càpita

L’evolució de la renda per càpita en dòlars-nordamericans, segons dades del  Banc Muncial, és la següent:

Any2012201320142015
Import 34.814 $ 35.370 $ 35.365 $ 29.958 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d'atur, segons dades del  Banc Mundial, és la següent:

Any20102011201220132014
Percentatge 8,40 % 8,40 % 10,70 % 12,20 % 12,50 %

Producte Interior Brut

L’evolució del producte interior brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Any2012201320142015
En xifres absolutes* 2.072.823.111.961 $ 2.130.491.269.673 $ 2.149.814.265.578 $ 1.821.496.964.401 $
Creixement percentual* -2,82 % -1,73 % -0,09% -0,73 %
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
2 %  24%  74%
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
2 % 24% 74 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
2 % 23% 74 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
2 % 24% 74 %

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit entre d’altres, el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució de la mitjana del temps necessari per iniciar un negoci, segons dades del  Banc Mundial, és la següent:

Any2010201120122013201420152016
Dies 7 7 8 8 7 6,5 6,5
informació