Els
països
Itàlia
Itàlia

Dades bàsiques Dades bàsiques

Itàlia és una República parlamentària regida per la Constitució aprovada l'any 1947(Costituzione della Repubblica Italiana).  informació

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Consulteu els principals indicadors socioeconomics del país obtinguts de les dades disponibles en la web del banc mundial. informació