Els
països
França
França

Canvi del permís de conduir Canvi del permís de conduir

Des del 19 de gener de 2013, hi ha un únic permís de conduir ( enllaç a la noticia) vàlid a qualsevol Estat membre de la UE.  informació

Homologació de títols Homologació de títols

Important! L’homologació de títols s’ha d’efectuar sempre al país de destinació.  informació

Legalització de documents oficials Legalització de documents públics

Com a norma general, i per tal que pugui produir efectes en el país de destí, qualsevol document públic estranger ha d’ésser legalitzat. L’objectiu d’aquest tràmit és certificar l’autenticitat de la signatura i en quina qualitat actua l’autoritat signant. informació

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és la que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent. informació