Els
països
França
França

Sistema públic d'intermediacióSistema públic d'intermediació

L'organisme francès d'intermediació laboral s'anomena Pôle Emploi. Les seves funcions són: registrar les persones desocupades, donar suport tant als treballadors per a la recerca de feina com a les empreses per contractar treballadors, així com controlar el subsidi d'atur i proporcionar ajuts socials. És present a totes les regions del país tant continentals com a les illes de Còrsega, Martinica, Guaiana, Guadalupe i Reunió. Des d'aquest  enllaç s'accedeix a un mapa interactiu que dóna informació, per regions, de les ofertes de treball registrades.

La principal eina, de caràcter oficial, per aconseguir feina a França i a qualsevol país de la  Unió Europea és la xarxa  EURES (serveis europeus d'ocupació). És una xarxa de cooperació formada pels serveis públics d'ocupació dels països europeus. També hi participen com a socis els sindicats i les organitzacions patronals. El seu objectiu és facilitar la mobilitat dels treballadors dintre de l'Espai Econòmic Europeu. La formen els 28 estats membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa.