Els
països
França
França

Sistema públic d’intermediació Sistema públic d’intermediació

L’organisme francès d’intermediació laboral s’anomena Pôle Emploi, es tracta d’una agència del Govern creada l’any 2009 i és el resultat de la fusió entre l’ANPE (Agence Nationale pour l’Emploi) i la UNEDIC (Union Nationale pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce). informació

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Entre Espanya i França no hi ha actualment cap conveni de Seguretat Social. informació

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat informació