Els
països
França
França

Escolarització obligatòria Escolarització obligatòria

Administrativament, el sistema educatiu francès es composa de tres nivells: el primer, encarregat de la definició de la política educativa, la fixació dels objectius educatius,  informació

Cobertura sanitària Cobertura sanitària

A França, l’atenció sanitària pública als europeus (necessària per motius mèdics) es garanteix inicialment mitjançant la targeta sanitària europea informació