Els
països
França
França

Dades bàsiques Dades bàsiques

França és una república presidencialista. El president concentra un poder que, en conjunt, és fins i tot superior al del president dels Estats Units d’Amèrica. informació

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Consulteu els principals indicadors socioeconomics del país obtinguts de les dades disponibles en la web del banc mundial. informació