Els
països
Finlàndia
Finlàndia

Dades Bàsiques Dades Bàsiques

Govern

La web oficial del Govern ofereix informació actualitzada sobre la seva estructura i funcions. Pots accedir-hi a través d'aquest enllaç .

Principals ciutats

Hèlsinki (capital), Espoo , Tampere , Turku , Vantaa .

Idiomes i moneda

Idiomes: Finlandès o finès i suec.

Moneda:

Euro.

Estructura política

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea

Finlàndia és una democràcia parlamentària que es regeix per una constitució republicana. El cap d'estat, el president de la República, és escollit per sufragi universal directe per un període de 6 anys, amb un màxim de dos mandats.

El poder legislatiu recau en un Parlament unicameral ( Eduskunta ), que es renova cada 4 anys, amb un total de 200 membres.

Després de la fi de la guerra freda i la caiguda de l'hegemonia soviètica, es va iniciar un procés de reforma de la Constitució en diverses fases que va aproximar notablement el sistema finlandès a un model molt més proper al parlamentarisme pur, incrementant i consolidant el protagonisme del Parlament, però, al mateix temps, augmentant també la legitimitat del president, que des del 1991 s'escull per sufragi directe i que conserva alguns poders excepcionals en relació amb un sistema parlamentari pur.

La darrera reforma i la més ambiciosa, que va entrar en vigor l'1 de març de 2000, va reunificar totes les normes de rang constitucional en una sola i va consagrar definitivament un sistema polític parlamentari; així doncs, actualment, el Parlament escull al primer ministre, i per a l'aprovació de la majoria de lleis és suficient una majoria simple.

Organització territorial

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea

Des de l'1 de setembre de 1997, Finlàndia està dividida en 6 províncies ( lääni en finès, län en suec) i 19 regions, cadascuna administrada per un governador designat pel president. Per sota del nivell provincial, la unitat de govern local és el municipi o la comuna, amb potestat recaptatòria. Hi ha 102 comunes urbanes i 353 de rurals.