Els
països
Finlàndia
Finlàndia

Dades bàsiques Dades bàsiques

Finlàndia és una democràcia parlamentària que es regeix per una constitució republicana. informació

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Consulteu els principals indicadors socioeconomics del país obtinguts de les dades disponibles en la web del banc mundial. informació