Els
països
Estats Units
Estats Units

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

 

Cal saber que la traducció jurada ha d'estar feta per un traductor o intèrpret jurat nomenat per l'organisme que determini la legislació de cada estat, per tal que el document oficial traduït tingui efectivitat legal a l'organisme de destinació.

Als EUA no existeixen els traductors jurats com a tals, quan es necessita traduir un document per presentar-lo davant d'un organisme públic, aquesta traducció, la pot fer qualsevol persona, l'únic requisit, perquè tingui efectivitat, és que l'ha de registrar un notari públic.

Els notaris públics als EUA estan facultats per administrar juraments i fer reconeixements, entre d'altres. El Departament del Tresor de cada estat és l'òrgan que els nomena. Es pot trobar informació orientativa a la pàgina web del Departament del Tresor de l'estat de Nova Jersey

A Espanya, el cònsol general a Madrid actua com a notari públic. Els documents dels quals dóna fe, només poden tenir efectes legals als EUA. Es necessita cita prèvia per fer el tràmit de manera presencial.