Els
països
Estats Units
Estats Units

Canvi del permís de conduir Canvi del permís de conduir

El permís de conducció espanyol NO és pot bescanviar als Estats Units, ja que no hi ha signat un conveni en aquest sentit. En conseqüència, cal obtenir un permís de conducció autòcton. informació

Homologació de títols Homologació de títols

Als EUA no existeix cap organisme públic d’àmbit federal ni estatal que homologui o convalidi, amb caràcter general, títols acadèmics estrangers. informació

Legalització de documents oficials Legalització de documents públics

Com a norma general, i per tal que pugui produir efectes en el país de destí, qualsevol document públic estranger ha d’ésser legalitzat. L’objectiu d’aquest tràmit és certificar l’autenticitat de la signatura i en quina qualitat actua l’autoritat signant. informació

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Cal saber que la traducció jurada ha d’estar feta per un traductor o intèrpret jurat nomenat per l’organisme que determini la legislació de cada estat, per tal que el document oficial traduït tingui efectivitat legal a l’organisme de destinació. informació