Els
països
Estats Units
Estats Units

Sistema públic d'intermediació Sistema públic d'intermediació

No existeix als EUA cap organisme públic que exerceixi la intermediació laboral pròpiament dita. Són les agències de col·locació i les de selecció de personal d'àmbit privat que posen en contacte les empreses que necessiten cobrir un lloc de treball amb els treballadors que el busquen o bé mitjançant anuncis a la premsa o a Internet.

En aquesta pàgina web trobaràs informació de com cercar feina al Govern federal i als diferents governs estatals així com al sector privat.

El govern federal i els dels diferents estats ofereixen llocs de treball a persones que reuneixen determinats requisits. Per treballar al Govern federal , el candidat ha de ser ciutadà nord-americà en la majoria del casos. A nivell estatal, cada govern determina els requisits.

El Departament de Treball (DOL) , a la seva pàgina web, ofereix una informació molt exhaustiva de les normes que gestiona, referida, entre d'altres, a les següents qüestions:

  • Salari i altres informacions en matèria de retribucions i conceptes salarials diversos.
  • Prestacions econòmiques d'atur . Aquest enllaç ofereix informació sobre Unemployment Insurance (UI) o assegurança per desocupació. D'aquesta assegurança, se'n beneficien les persones que han perdut la feina per causes alienes a la seva voluntat, com, per exemple, a causa d'una catàstrofe natural declarada de gran magnitud pel president dels EUA o, els treballadors que s'han vist afectats per importacions estrangeres.
  • Suport a persones desocupades . Des d'aquesta pàgina web s'accedeix als enllaços de tots els serveis que ofereix el DOL a persones que estiguin en la situació de demandants d'ocupació, pel que fa a recursos per discapacitat i per acomiadament, formació ocupacional i jubilació, entre d'altres.
  • Suport a empreses/ocupadors . Des d'aquesta pàgina web s'accedeix als enllaços de tots els serveis que la DOL ofereix als empresaris i ocupadors.
  • Informació a treballadors . En aquest enllaç es troba tota la informació sobre els serveis que el DOL ofereix als treballadors pel que fa a horaris i salaris, seguretat en el treball, jubilació i beneficis per a la salut, emprenedoria i treball per compte propi formació ocupacional i acomiadament.