Els
països
Estats Units
Estats Units

Sistema públic d’intermediació Sistema públic d’intermediació

No existeix als EUA cap organisme públic que exerceixi la intermediació laboral pròpiament dita. informació

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Des de l’1 d’abril de 1988 està en vigor el Conveni sobre Seguretat Social entre Espanya i els Estats Units d’América entre Espanya i els Estats Units, que coordina les legislacions de Seguretat Social en matèria de pensions entre tots dos països. informació

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat informació