Els
països
Estats Units
Estats Units

Cobertura sanitària Cobertura sanitària

L'assistència sanitària als Estats Units és dual, ja que està repartida entre els sectors públic i privat. Tanmateix, i a diferència d'un gran nombre de països a on el sector públic de la sanitat és el majoritari, aquí ho és el privat, ja que més o menys el 70% de la població obté la seva assegurança mèdica del mercat privat. Aquesta assegurança acostuma a ser contractada pel mateix ocupador, tot i que la legislació no l'obliga a proporcionar-la, però sí que ofereix avantatges tributaris als ocupadors que així ho facin. Els costos són compartits per l'ocupador i el treballador.

Així doncs, tot i que els Estats Units no tenen un sistema públic nacional de salut tal com el coneixem a Europa, el Govern federal, a través del Departament de Salud i Serveis Socials ( Health and Human Services Department , HSS) proveeix directament serveis sanitaris al personal militar, els excombatents amb discapacitats causades pel seu servei, la població nativa americana (indis, entre d'altres) i la població reclusa. També s'encarrega de les persones grans i dels pobres mitjançant els programes Medicare , Medicaid i SCHIP.

  • Medicare : mitjançant aquest programa (se'n poden consultar les característiques aquí ), el Govern federal proporciona una assegurança mèdica a tots els estatunidencs més grans de 65 anys o que pateixin d'insuficiència renal permanent o certs tipus de discapacitats. Aquest programa es finança mitjançant una combinació d'impostos als sous, ingressos generals i primes que paguen els mateixos beneficiaris segons el nivell de cobertura al qual vulguin adscriure's. Els beneficiaris tenen la possibilitat (l'anomenat Medicare+Choice ) de demanar que els seus serveis els siguin proporcionats per una assegurança privada.

    En general, per optar a la inclusió en aquest programa, cal haver treballat als Estats Units almenys 10 anys (o 40 trimestres).

  • Medicaid : mitjançant aquest programa (es poden consultar les seves característiques aquí ), el Govern federal i els diferents governs estatals proporcionen una assegurança mèdica gratuïta als sectors de la població amb baixos ingressos o en situació de necessitat. Aquest programa, com que involucra també els estats, pot variar molt d'un estat a un altre i fins i tot dins d'un mateix estat segons la situació socioeconòmica del beneficiari. Tanmateix, el Govern federal assegura uns certs serveis bàsics a tot arreu.
  • SCHIP : Aquest programa ofereix atenció mèdica gratuïta o a baix cost als nens menors de 18 anys si pertanyen a famílies amb baixos ingressos, però no tan baixos com per poder accedir a Medicaid.

La reforma sanitària impulsada el 2009 i coneguda popularment com a Obamacare obligarà al llarg del 2014 als ocupadors amb més de 50 treballadors (amb excepcions) a proporcionar una assegurança mèdica als seus empleats a través d'una assegurança privada o a pagar una multa si no ho fa.

A més, i amb l'objectiu d'assegurar a tots els estatunidencs que encara no ho estan, proposa crear una sèrie d'assegurances mèdiques públiques finançades amb impostos, competint directament amb el mercat privat.

Pel que fa a l'assistència sanitària als espanyols en cas d'estada temporal, el conveni de la Seguretat Social entre els Estats Units i Espanya no la preveu, per la qual cosa es recomana viatjar amb una assegurança mèdica pròpia i que aquesta sigui el més amplia possible, incloent-hi la cobertura de tot tipus de despeses mèdiques durant l'estada i la repatriació a Espanya en cas de necessitat. Cal tenir en compte que els metges o serveis d'urgències fa les oportunes comprovacions sobre la validesa d'aquesta assegurança abans d'atendre el pacient, per la qual cosa convé conèixer molt bé les seves característiques.

informació