Els
països
Estats Units
Estats Units

Escolarització obligatòria Escolarització obligatòria

L’organització de l’educació als EUA té com principal element l’alt nivell de descentralització, basat en la Constitució federal, que reserva el poder de l’educació als estats. És per això que cada estat té el seu propi departament d’educació, el qual té assignades les funcions següents: informació

Cobertura sanitària Cobertura sanitària

L’assistència sanitària als Estats Units és dual, ja que està repartida entre els sectors públic i privat. informació