Els
països
Estats Units
Estats Units

Registre d'una empresaRegistre d'una empresa

Als Estats Units, existeixen diversos tipus de figures sota les quals es realitzen operacions mercantils:

  • Propietat única (sole propiertorship). El propietari assumeix tota la responsabilitat financera i operativa. Els actius de la persona estan directament lligats als de l'empresa, motiu pel qual el propietari assumeix tots els riscos sense cap limitació.
  • Corporació (corporation). Són entitats independents dels seus propietaris. Els propietaris (accionistes) estan protegits de les obligacions i responsabilitats generades per l'empresa. A nivell fiscal, hi ha dos tipus de societats: S i C. Els impostos de les de tipus C són responsabilitat de les empreses i, després del repartiment de beneficis, a nivell d'accionista. Les de tipus S no tenen obligacions impositives, sinó que aquestes són responsabilitat exclusiva dels accionistes.
  • Limited Liability Company (societat de responsabilitat limitada). És una combinació de corporation i societat limitada. Els propietaris controlen accions i la seva responsabilitat per les operacions de l'empresa es baixa en el seu nivell d'inversió. Els impostos són responsabilitat individual dels accionistes.
  • Partnership (societat limitada). Formada per dues persones o entitats per posseir i gestionar l'empresa. Els socis comparteixen beneficis, pèrdues i la gestió de l'empresa. Els impostos són responsabilitat individual dels socis. Hi ha dos tipus de societats, la Limited, en què uns socis tenen responsabilitat il·limitada i altres limitada, i la Limited Liability, en la qual els socis estan protegits en casos de negligència d'altres socis.

Registre

El govern dels Estats Units té un organisme dedicat a fomentar la petita empresa anomenat Small Bussiness Administration (SBA), el qual compta amb una guia per triar el tipus d'estructura empresarial i una altra sobre les preguntes freqüents sobre constitució d'empreses.

Les empreses s'han de crear i registrar a nivell estatal, és a dir, el procés no és competència del govern federal, sinó que recau sobre cadascun dels 50 estats que componen la nació.

Clicant aquí pots accedir a una llista dels 50 estats del EUA amb enllaços que permeten consultar les condicions per a registrar l'empresa en cadascun d'ells.

El procés pot variar en funció de les particularitats de la legislació de cada estat però, en general, per als no ciutadans o residents, cal demanar la inscripció de l'empresa en el registre estatal, i el nomenament d'un agent registrat. L'agent ha de comptar necessàriament amb una adreça postal a l'estat d'inscripció de l'empresa (no s'admeten apartats de correus). L'agent pot ser el propietari del negoci o una altra persona amb autorització per rebre documents legals en nom del propietari, normalment un advocat o un secretari.

informació