Els
països
Estats Units
Estats Units

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total Banc Mundial és la següent:

>
Any2012201320142015
Nombre 314.102.623 316.427.395 318.907.401 321.418.820

Migració neta

L'evolució de la migració neta Banc Mundial, que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans, és la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes 5.149.157 5.070.253 5.007.887
Percentatge sobre la població* 1,79 % 1,68 % 1,59 %

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la següent:

Any20112012201320142015
Import 49.782 $ 51.433 $ 52.749 $ 54.540 $ 56.116 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

Any20102011201220132014
Percentatge 9,7 % 9,0 % 8,2 % 7,4 % 6,2 %

Producte Interior Brut

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Any2012201320142015
En xifres absolutes* 16.155.255.000.000 $ 16.691.517.000.000 $ 17.393.103.000.000 $ 18.036.648.000.000 $
Creixement percentual* 2,22% 1,68% 2,37% 2,60%
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1 % 21 % 78 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1 % 21 % 78 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1 % 21 % 78 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
ND ND ND

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit entre d’altres, el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any20122013201420152016
Dies 5 6,2 5,6 5,6 5,6
informació