Els
països
Estats Units
Estats Units

Dades Bàsiques Dades Bàsiques

Govern

La web oficial del Govern ofereix informació actualitzada sobre la seva estructura i funcions. Pots accedir-hi a través d'aquest enllaç.

Principals ciutats

Washington, DC (capital federal), Nova York , Los Angeles , Chicago , Houston , Philadelphia , Phoenix , San Antonio , San Diego , Dallas .

Idiomes i moneda

Idiomes: Anglès.

Moneda:

Dòlar nord-americà. Et recomanem que verifiquis el tipus de canvi amb l'euro (a títol orientatiu, pots trobar informació clicant aquí ).

Estructura política

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea

La llei suprema del país és la Constitució dels Estats Units. Redactada el 1787, va ser ratificada el 1788 per dos terços dels estats i va entrar en vigor el 1789. L'elecció del president i el vicepresident és indirecta. El mandat és de quatre anys i l'esmena 22 (1951) limita el càrrec presidencial a dos mandats. La branca executiva del Govern comprèn 14 departaments: estat, tresor, defensa, justícia, interior, agricultura, comerç, treball, salut i serveis socials, educació, habitatge i desenvolupament urbà, transport, energia i assumptes d'excombatents.

Tots els poders legislatius atorgats per la Constitució a l'article primer els exerceix el Congrés dels Estats Units, que es compon de dues cambres, el Senat i la Cambra de Representants. El Senat té 100 membres, dos per cada estat federat. Els diferents estats, sobre la base de la seva població segons el cens més recent, elegeixen els 435 membres de la Cambra de Representants, nomenats per a un període de dos anys, mentre que els senadors ho són per a sis anys; cada dos anys s'elegeixen els 435 membres de la Cambra i un terç dels senadors.

Organització territorial

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea

La Constitució dels Estats Units estipula un sistema federal, en el qual els estats federats mantenen certs poders que no exerceix el Govern nacional i no assumeixen competències relatives a relacions internacionals o activitats fiscals; tampoc no poden encunyar moneda, recaptar impostos sobre el comerç interestatal o restringir el moviment de persones pels seus límits territorials.

Els 50 estats que formen la federació són Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming. 1 districte: districte de Columbia.

Gairebé tots els estats es divideixen en unitats territorials anomenades comtats (3.043). En àrees molt poblades, les "comunitats" s'organitzen en municipis, que inclouen ciutats, pobles i districtes.