Els
països
Estats Units
Estats Units

Dades bàsiques Dades bàsiques

La llei suprema del país és la Constitució dels Estats Units. Redactada el 1787, va ser ratificada el 1788 per dos terços dels estats i va entrar en vigor el 1789. informació

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Consulteu els principals indicadors socioeconomics del país obtinguts de les dades disponibles en la web del banc mundial. informació