Els
països
Dinamarca
Dinamarca

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Nombre 5.591.572 5.614.932 5.643.475 5.676.002

Migració neta

L'evolució de la migració neta Banc Mundial  que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans, és la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes 46.306 87.989 96.839
Percentatge sobre la població* 0,86 % 1,61 % 1,73%

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Import 58.125 $ 60.361 $ 61.331 $ 51.989 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

Any20102011201220132014
Percentatge 7,5 % 7,6 % 7,5 % 7,0 % 6,6 %

Producte Interior Brut

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Any2012201320142015
En xifres absolutes* 325.012.162.410 $ 338.927.058.604 $ 346.119.472.128 $ 295.091.333.721 $
Creixement percentual* -0,07 % -0,24 % 1,26 % 0,99 %
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
2 % 24 % 74 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1 % 24 % 75 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
2 % 23 % 76 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1 % 23 % 76 %

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit entre d’altres, el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any2010201120122013201420152016
Dies 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 3 3
informació