Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

Reconeixement de títols estrangers d'especialista en ciències de la salut obtinguts en estats no membres de la UE, l'EEE i Suïssa

Definició i característiques

Es tracta d'un procediment específic per reconèixer, exclusivament a efectes professionals, els títols d'especialista en ciències de la salut obtinguts en estats no membres de la UE, l'EEE i Suïssa. Aquest procediment està regulat pel Reial decret 459/2010. S'aplica a les persones estrangeres originàries de tercers països que han obtingut un títol d'especialista en ciències de la salut en algun dels estats no membres de la UE, l'EEE i Suïssa.

Entre altres requisits, caldrà disposar del títol universitari base, ja sigui espanyol o estranger homologat a Espanya, que permeti l'accés als estudis d'especialització.

Efectes

Exclusivament professionals.

Òrgan competent

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En aquest enllaç trobareu la informació necessària per tramitar el reconeixement del títol

Normativa aplicable

Reial decret 459/2010 pel que es regulen les condicions per al reconeixment d'efectes professionals a títols estrangers d'especialista en ciències de la salut, obtinguts en estatats no membres de la Unió Europea.

Informació i assessorament

Des d'aquest enllaç accediràs a informació relativa a aquest procediment mitjançant el Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU).