Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

 Reconeixement d'estudis (convenis bilaterals: Alemanya / Itàlia / França / Xina)

Definició i característiques

L'Estat espanyol ha signat convenis bilaterals sobre reconeixement d'estudis amb Alemanya, Itàlia, França i la Xina. Es poden acollir al reconeixement d'estudis universitaris, en les condicions previstes en cada conveni, les persones que han obtingut titulació universitària o han cursat estudis universitaris en un dels països indicats. Aquest reconeixement de títols i estudis universitaris complementa els sistemes d'homologació (efectes acadèmics i professionals) i reconeixement (efectes professionals).

En aquest  enllaç trobaràs les principals característiques de cada conveni.

Efectes

Acadèmics.

Informació i assessorament

Des d'aquest  enllaç accediràs a informació relativa a aquest procediment mitjançant el Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU).