Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

Tràmits al registre civil Tràmits al registre civil

Inscripcions mitjançant serveis consulars

Les inscripcions fetes a l'exterior (naixement, matrimoni, defunció) passen, automàticament, al Registre Civil Central a Madrid (c/ Montera, 18, 28013 Madrid).

És convenient demanar el trasllat de l'expedient al registre civil de la localitat on resideixis (caldrà que hi aportis el llibre de família o bé un certificat expedit pel consolat), per tal de normalitzar administrativament la teva situació amb vista a futurs tràmits.

Situacions de diversitat de cognoms

Si, com a conseqüència de les legislacions de diferents països, se t'identifica amb diferents cognoms en aquests països -normalment per raó de matrimoni, filiació o adopció- pots sol·licitar un certificat de diversitat de cognoms.

L'objecte d'aquest certificat és fer constar que els diferents cognoms que hi figuren designen, segons legislacions diferents, una mateixa persona.

Per obtenir-lo, primer has de sol·licitar la inscripció marginal dels noms i cognoms que t'identifiquen en un altre país.

Has de dirigir aquesta sol·licitud al registre civil d'Espanya on està anotat el teu naixement, si bé la pots presentar també al registre civil corresponent al municipi on estàs empadronat, que la trametrà al registre on està inscrit el naixement.

Posteriorment, quan hagi fet l'anotació, el registre civil expedirà el certificat.

Per conèixer la documentació que has d'aportar en fer la sol·licitud cal que et posis en contacte amb el registre civil. En aquest enllaç trobaràs el cercador d'oficines.

Normativa d'aplicació: