Seccio Catalunya no està disponible temporalment.

Empadronament i certificat de la condició de retornat Empadronament i certificat de la condició de retornat

  • T'has d'empadronar al municipi on resideixis. Per fer-ho, quan ja siguis a Catalunya hauràs d'anar al teu ajuntament amb el DNI i algun document que acrediti que hi resideixes (escriptura de propietat, contracte de lloguer, rebut de la llum o similar).
  • En aquest enllaç trobaràs les dades de tots els municipis de Catalunya (a la cel·la “Tipus d'ens” selecciona “Ajuntament” i clica el botó “Cerca”).

  • La condició de “persona catalana retornada” la certifica la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania i el termini per sol·licitar-ho és de sis mesos des de la data de retorn.
  • Disposar d’aquesta certificació et permetrà, durant un termini de 24 mesos des de la data de retorn, accedir al Pla d’Ajuda al Retorn, sempre i quan acreditis que et trobes en situació de necessitat.
  • Trobaràs la informació sobre aquest Pla al servei d’aquest portal anomenat “Serveis i prestacions de suport al retorn” / “Pla d’ajuda al retorn de la Generalitat de Catalunya”.
  • Un dels requisits que cal complir, entre d’altres, és haver residit a l’estranger, com a mínim, sis anys continuats immediatament anteriors al retorn a Catalunya; o bé haver residit en un estat estranger deu anys no continuats, i d'aquests, els quatre darrers immediatament anteriors al retorn a Catalunya.
  • En aquest enllaç hi trobaràs tota la informació que et cal per poder presentar la sol·licitud, que es pot fer per Internet o bé presencialment. En aquest altre enllaç hi trobaràs informació sobre les actuacions i la prestació econòmica que preveu el Pla.